banner WEB ECOM 01
banner WEB ECOM 02
banner WEB ECOM 03

SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

Nấm Trichoderma gồm trichoderma và rất nhiều chủng vi sinh vật hữu hiệu khác: Aspergilles, Pseudoeurotium,Mucor, Penicillium, Saccharomyces,.. 80.000
Thuốc trừ bệnh sinh học nấm đối kháng, nấm Trichoderma bào tử giống gốc - Trichoderma 1kg - phòng trừ… 290.000
Đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ và xác thực vật chuyển hóa thành chất dễ tiêu… 110.000
-12%
Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000

SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

-12%
Tăng cường hệ vi sinh có lợi giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000
-12%
-Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc hồi phục đất… 79.000
-12%
Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Nấm Trichoderma gồm trichoderma và rất nhiều chủng vi sinh vật hữu hiệu khác: Aspergilles, Pseudoeurotium,Mucor, Penicillium, Saccharomyces,.. 80.000
Thuốc trừ bệnh sinh học nấm đối kháng, nấm Trichoderma bào tử giống gốc - Trichoderma 1kg - phòng trừ… 290.000
Đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ và xác thực vật chuyển hóa thành chất dễ tiêu… 110.000
-12%
Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Nấm Trichoderma gồm trichoderma và rất nhiều chủng vi sinh vật hữu hiệu khác: Aspergilles, Pseudoeurotium,Mucor, Penicillium, Saccharomyces,.. 80.000
Thuốc trừ bệnh sinh học nấm đối kháng, nấm Trichoderma bào tử giống gốc - Trichoderma 1kg - phòng trừ… 290.000
Đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ và xác thực vật chuyển hóa thành chất dễ tiêu… 110.000
-12%
Tăng cường hệ vi sinh có lợi giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000
-12%
Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000
Nấm Trichoderma lỏng giống gốc Ủ phân, cải tạo đất Phòng trừ nấm trong đất Bảo vệ bộ rễ 150.000
-12%
-Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc hồi phục đất… 79.000
- Giúp đất tơi xốp, xử lý đất làm giảm hiện tượng chai đất do dùng nhiều thuốc BVTV hoặc… 150.000

PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI

Nấm Trichoderma gồm trichoderma và rất nhiều chủng vi sinh vật hữu hiệu khác: Aspergilles, Pseudoeurotium,Mucor, Penicillium, Saccharomyces,.. 80.000
Thuốc trừ bệnh sinh học nấm đối kháng, nấm Trichoderma bào tử giống gốc - Trichoderma 1kg - phòng trừ… 290.000
Đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ và xác thực vật chuyển hóa thành chất dễ tiêu… 110.000
*Trị và phòng bệnh: Thối rễ, thối gốc, thối thân, thán thư, héo rũ, đốm lá, phấn trắng, sưng rễ...… 220.000
- Giúp đất tơi xốp, xử lý đất làm giảm hiện tượng chai đất do dùng nhiều thuốc BVTV hoặc… 150.000

Ủ PHÂN VÀ CẢI TẠO ĐẤT

-12%
Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000
-12%
Tăng cường hệ vi sinh có lợi giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất… 79.000
Nấm Trichoderma lỏng giống gốc Ủ phân, cải tạo đất Phòng trừ nấm trong đất Bảo vệ bộ rễ 150.000
-12%
-Tăng cường hệ sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc hồi phục đất… 79.000
Cải tạo phục hồi đất và tiêu diệt nấm bệnh trong đất, bung rễ mạnh, chống chết cây con. Giúp… 260.000

TIN TỨC – BÀI VIẾT

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng kí ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay